Piloci wycieczek - Przewodnicy: BERLIN, POCZDAM, DREZNO, SAKSONIA, WYSPA TROPIKALNA, (TROPICAL ISLANDS), SZPREWALD, PRAGA, ZIELONA GÓRA, LUBUSKIE I INNE KIERUNKI

Dzień dobry, jesteśmy grupą pilotów wycieczek oraz przewodników z województwa Lubuskiego. Specjalizujemy się w obsłudze grup udających się do Niemiec. Jeździmy także do innych miejsc. Oferujemy usługę przewodnicką i pilocką po Zielonej Górze oraz całym województwie lubuskim.

Pilot wycieczek to zawód wykonywany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia pilota wycieczek uzyskuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną przez marszałka województwa. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek dokumentuje się poprzez wydanie odpowiedniej legitymacji i identyfikatora. Do zadań pilata wycieczek należą m. in.: udzielenie uczestnikom imprezy informacji o przepisach obowiązujących turystów oraz podstawowej informacji krajoznawczej, zapewnienie właściwej realizacji programu wycieczki, czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy.